Sefydlwyd Cymdeithas Gwerthfawrogi Hanes Lleol Gelligaer yn 2011 ac mae’n cwrdd yn rheolaidd o Ionawr hyd ddiwedd Hydref. Cynhelir y mwyafrif o’r cyfarfodydd yn y prynhawn . Mae’r gymdeithas hefyd yn trefnu teithiau cerdded ac ymweliadau i safleoedd hanesyddol.

Bydd y ddarlith nesaf yw:

‘Brunel yn Ne Cymru (Rhan 2)’
Siaradwr: Mr Stephen Jones
Dydd Mawrth, 24 Ebrill 2018
1.30pm
Neuadd Gymunedol Sant Catwg,
Church Road
Gelligaer
CF82 8FW