Sefydlwyd Cymdeithas Gwerthfawrogi Hanes Lleol Gelligaer yn 2011 ac mae’n cwrdd yn rheolaidd o Ionawr hyd ddiwedd Hydref. Cynhelir y mwyafrif o’r cyfarfodydd yn y prynhawn . Mae’r gymdeithas hefyd yn trefnu teithiau cerdded ac ymweliadau i safleoedd hanesyddol.

Bydd y ddarlith nesaf yw:

Y Butes (Rhan 2)
Siaradwr: Mr Alan Thorne
Dydd Mawrth, 31 Hydref 2017
1.30pm
Neuadd Gymunedol Sant Catwg,
Church Road
Gelligaer
CF82 8FW