COVID-19 – Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran COVID-19, mae’r cyfarfod ar 24 Mawrth wedi’i ganslo, ac mae gweddill rhaglen 2020 wedi’i ohirio nes bydd rhybudd pellach.

Sefydlwyd Cymdeithas Gwerthfawrogi Hanes Lleol Gelligaer yn 2011 ac mae’n cwrdd yn rheolaidd o Ionawr hyd ddiwedd Hydref. Cynhelir y mwyafrif o’r cyfarfodydd yn y prynhawn . Mae’r gymdeithas hefyd yn trefnu teithiau cerdded ac ymweliadau i safleoedd hanesyddol.

Bydd y ddarlith nesaf yw:

Darlith: St Catwg: History, Legend, Myth
Siaradwr: Professor Kevin Mills
 
Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020
1.30pm
 
Neuadd Gymunedol Sant Catwg,
Church Road
Gelligaer
CF82 8FW