Sefydlwyd Cymdeithas Gwerthfawrogi Hanes Lleol Gelligaer yn 2011 ac mae’n cwrdd yn rheolaidd o Ionawr hyd ddiwedd Hydref. Cynhelir y mwyafrif o’r cyfarfodydd yn y prynhawn . Mae’r gymdeithas hefyd yn trefnu teithiau cerdded ac ymweliadau i safleoedd hanesyddol.

Bydd y ddarlith nesaf yw:

‘Dr William Price’
Siaradwr: Mr Dean Powell
Dydd Mawrth, 22 Hydref 2019
1.30pm
Neuadd Gymunedol Sant Catwg,
Church Road
Gelligaer
CF82 8FW