Sefydlwyd Cymdeithas Gwerthfawrogi Hanes Lleol Gelligaer yn 2011 ac mae’n cwrdd yn rheolaidd o Ionawr hyd ddiwedd Hydref. Cynhelir y mwyafrif o’r cyfarfodydd yn y prynhawn . Mae’r gymdeithas hefyd yn trefnu teithiau cerdded ac ymweliadau i safleoedd hanesyddol.

Bydd y ddarlith nesaf yw:

‘Mudiad yr Undodwyr a’r cyfraniad a wnaeth at ddathlygiad diwydiannol yr ardal gan gynnwys Gelligaer’
Siaradwr: TBC
Dydd Mawrth, 25 Medi 2018
1.30pm
Neuadd Gymunedol Sant Catwg,
Church Road
Gelligaer
CF82 8FW