Rhaglen

COVID-19 – Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran COVID-19, mae rhaglen 2020 yn cael ei hatal nes bydd rhybudd pellach.

(Mae’n bosib bydd newidiadau i’r lleoliadau a’r dyddiadau a restrir isod)

DYDDIAD PWNC LLEOLIAD
05/02/20 CCB a ddilynir gan
sgwrs am Llywelyn Bren
Neuadd Gymunedol
24/03/20 Darlith – Sant Catwg: Chwedl, Hanes, Myth Neuadd Gymunedol
28/04/20 Darlith – Streic Cyfuniad y Cambrian a Therfysgoedd Tonypandy Neuadd Gymunedol
19/05/20 Ymweliad – Ar yr Ymyl-Siwrne o Gas – gwent i Drwyn yr As (Nash Point) Neuadd Gymunedol
23/06/20 Ymweliad – Cyfraith a Threfn yn Nyddiau Cynnar y Coed Duon Neuadd Gymunedol
28/07/20 Darlith – Y Crwner Canol Oesoedd Neuadd Gymunedol
25/08/20 Darlith – Sgwrs am y Bwa Hir Neuadd Gymunedol
29/09/20 Darlith – Zephaniah a Joan Williams Siartwyr Cymreig ac Entrepreneurwyr Glo Neuadd Gymunedol
27/10/20 Darlith – Sgwrs a lluniau ar Lwybrau Troed Ystad y Dyffryn Cwm Cynon Neuadd Gymunedol
24/11/20 Darlith – Goffa Jean Kember Adfyfyriaeth-Hoff gerddoriaeth telyn Jean gan gynnwys cerddoriaeth David Davies (Dafydd Penygarreg) Tafarn y Delyn, Gelligaer a chwareir ar y delyn deires.

 

(Am mai cinio yw hwn ,bydd angen i aelodau gysylltu gyda’r ysgrifennydd am le.)

Maenordy
Lancaiach Fawr

O.N. Bydd lleoliad y mwyafrif o’r sgyrsiau yn:

Neuadd Gymunedol Sant Catwg
Church Road
Gelligaer
CF82 8FW

Decheruir pob sesiwn am 1.30 p.m tan 3.15 p.m oni bai y nodir yn wahanol. Gall ymweliadau a theithiau cerdded fod ar amserau gwahanol.