Rhaglen

(Mae’n bosib bydd newidiadau i’r lleoliadau a’r dyddiadau a restrir isod)

DYDDIAD PWNC LLEOLIAD
05/03/19 CCB a ddilynir gan
ddarlleniad o gerdd o’r 16 ganrif sy’n berthnasol i Gelligaer
Neuadd Gymunedol
26/03/19 Darlith – Merched Cymru mewn gwasanaeth. Neuadd Gymunedol
30/04/19 Darlith – Y Pandemic a ddilynodd y Rhyfel Byd 1af. Neuadd Gymunedol
21/05/19 Ymweliad – (Mae angen archebu lle drwy’r ysgrifennydd)
11/06/19 Ymweliad – Te Prynhawn (Rhaid trefnu lle gyda’r ysgrifennu)
25/06/19 Darlith – John Nixon a’r Gyfnewidfa Lo o Gymru i Ffrainc Neuadd Gymunedol
23/07/19 Darlith – Meddyginiaeth yng nghyfnod y Rhufeiniaid Neuadd Gymunedol
20/08/19 Darlith – Y Siartwyr Neuadd Gymunedol
24/09/19 Darlith – Hanes Cestyll Gwent Neuadd Gymunedol
22/10/19 Darlith – Dr William Price Neuadd Gymunedol
26/11/19 Cinio a chyflwyno Llyfr 5 y Gymdeithas
Bydd y rhagair yn deyrnged i Jean Kember ac er cof amdani. Yn dilyn bydd sgwrs
am y teulu Prichard a gwaith y bardd Dafydd Benwyn ac wedyn ymweliad â’r
arddangosfa newydd yn y maenordy.
(Mae angen archebu lle drwy’r ysgrifennydd)
Maenordy
Lancaiach Fawr

O.N. Bydd lleoliad y mwyafrif o’r sgyrsiau yn:

Neuadd Gymunedol Sant Catwg
Church Road
Gelligaer
CF82 8FW

Decheruir pob sesiwn am 1.30 p.m tan 3.15 p.m oni bai y nodir yn wahanol. Gall ymweliadau a theithiau cerdded fod ar amserau gwahanol.