Cyhoeddiadau

Tai Boneddigion Gelligaer a‘u TrigolionCysylltwch â ni i brynu
(Ar gael yn Saesneg yn unig)
£5 + costau postio

Cynnwys:
Llancaiach fawr – Cartref Y Teulu Prichard . Adeiladwyd 1548.
Gilfach Fargoed – 16 eg ganrif – Cartref Syr William Lewis yn ystod y Rhyfeloedd Cartref 1642 – 1649.
Tophill – Adeiladwyd bum mlynedd cyn yr Armada Sbaeneg.
Fferm Gelliargwellt Uchaf- Cartref Matho Rhys Fychan.


Cyhoeddiad Cymdeithas Gwerthfawrogi Hanes Lleol Gelligaer – Cyfrol 1Cysylltwch â ni i brynu
(Ar gael yn Saesneg yn unig)
£5 + costau postio

Cynnwys:
1. Taith Gerdded drwy’r pentre yn cynnwys:-
Twyn y Castell – Credir taw yma oedd cartref Ifor ap Meurig – Ifor Bach (1100-1170), Arglwydd Senghenydd a’i fab Caswallon.
Eglwys Sant Catwg – Adeiladwyd tua 1350.
Tafarn yr Harp – – Llinach David Davies y telynor –tair cenhedlaeth o delynorion. Mab hynaf James Davies fferm Penygarreg , Ysgwyddgwyn. Astudiodd yr ail genhedlaeth David Davies yn Ffrainc ac mae wedi ei enwi yng Ngeiriadur Bywgraffiadau Cymreig a Geiriadur Bywgraffiadau ar Lein.
Ffermydd Pentre Gelligaer.
2. Capel Gwladys (Eglwys Geltaidd hynafol) –Sefydlwyd 430 O.C ac Eglwyswladus. Demên Arglwyddi’r Gororau
3. Carn Bugail a’r tai llwyfan ( tai canol oesoedd)
4. Llancaiach Issaf (Cartref Morgan Rhys Fychan a’i ddisgynyddion o’r 1500au.)
5. Llanbradach Fawr (gynt Blaenbradach) a’i breswylwyr. (Cartref teuluol y Thomasiaid, disgynyddion Bleddyn ap Cynfyn-Brenin Powys – yn y 1000au.)